Thiên Lý mở rộng hoạt động hoạt động trở thành phòng khám đa khoa chất lượng cao

Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường

10:11 14/05/2012
Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường (dưới đây gọi tắt là Viện) là Viện nghiên cứu khoa học đầu ngành về sức khoẻ nghề nghiệp, vệ sinh và sức khoẻ  môi trường, vệ sinh và sức khoẻ trường học, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 370  BYT/QĐ  ngày 24 tháng 12 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được sắp xếp lại theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ,Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản  riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.
Lượt người truy cập: 99.055
Đang trực tuyến: 2

Tel: (04)3 627 6467 | 1900 4664 - Fax: (04)3 627 6476

Email: contact@ytecongdong.com.vn

Địa chỉ: Số 44/266 Lê Thanh Nghị - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội.